Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Kimberly Zoë design

Kimberly Zoë design vindt jouw privacy belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met

Artikel 1: Wie zijn wij?

Kimberly Zoë design is een eenmanszaak op naam van Kimberly van de Braak – Neven, gevestigd in Barneveld aan de Boekweitakker 26, 3773BX. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76014150. Ik ben verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2: Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dat doe, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang deze gegevens bewaart zullen blijven.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van onze overeenkomst mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan je trouwdatum of uitgerekende datum voor je kindje.

Om de website van Kimberly Zoë design mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijn van Google gebonden.

Wanneer jij contact met me op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Deze gegevens kan ik opslaan tot een jaar na ons e-mailcontact.

Artikel 3: Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als websitebezoeker of mondeling verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Door het doen van een offerte-aanvraag, het versturen van het contactformulier of het bij het delen van je gegevens tijdens een kennismakingsgepsrek, deel jij je gegevens met ons.

Artikel 4: Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Kimberly Zoë design om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar . Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5: Wie ontvangen jouw gegevens?

Kimberly Zoë design zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden. Momenteel werk ik samen met PostNL om onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen voor het versturen van jouw kaarten. Jouw gegevens staan dus in deze systemen opgeslagen.

Artikel 6: Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar . Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens omga kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.